اردبیل

در اردبیل، ایران
امروز: چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶
دسته بندی مکان های شهر اردبیل، در استان اردبیل، ایران

اطلاعات شهر اردبیل

آب و هوای شهر اردبیل

سرعت باد: ۲۲.۵۳ کیلومتر در ساعت، از سمت: جنوب غرب

رطوبت: ۵۹ درصد، فشار: ۲۸۹۵۳.۶۳ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۷:۲۸

ساعت: ۱۷:۳۱

دما: °۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۰ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °-۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۸ (سانتیگراد)

عضویت رایگان در خبرنامه ما