اردبیل

در اردبیل، ایران
امروز: چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر اردبیل، در استان اردبیل، ایران

اطلاعات شهر اردبیل

آب و هوای شهر اردبیل

سرعت باد: ۲۲.۵۳ کیلومتر در ساعت، از سمت: شمال شرق

رطوبت: ۹۰ درصد، فشار: ۲۹۳۲۶.۱۴ میلی بار، قدرت دید: ۲۳.۹۸ کیلومتر

ساعت: ۰۷:۰۲

ساعت: ۱۹:۱۸

دما: °۱۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۱ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۱ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۱ (سانتیگراد)