اردبیل

در اردبیل، ایران
امروز: یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر اردبیل، در استان اردبیل، ایران

اطلاعات شهر اردبیل

آب و هوای شهر اردبیل

سرعت باد: ۱۷.۷۰ کیلومتر در ساعت، از سمت: جنوب غرب

رطوبت: ۵۶ درصد، فشار: ۲۹۰۵۵.۲۳ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۵:۵۸

ساعت: ۲۰:۳۰

دما: °۱۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۷ (سانتیگراد)